Provozovatel Fyzio and Beauty s.r.o., se sídlem Soumarská 1541/8, 104 00 Praha 10 – Uhříněves, IČO: 24164411, e-mail: info@centrumflora.cz, tel.: 733 123 705 (dále jen „Fyzio and Beauty“), vydává tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“):

Úvodní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb ve fyzioterapeutickém centru Fyzio and Beauty, se sídlem provozovny Brabcová 2, 147 00 Praha 4 – Podolí a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Fyzio and Beauty a jeho zákazníků.

Zákazník je povinen seznámit se s těmito Obchodními podmínkami (jak jsou specifikovány níže), které jsou uvedeny na internetové adrese (www.fyzioandbeauty.cz) a současně na recepci Fyzio and Beauty centra.

Rezervací konkrétní služby a termínu, nákupem dárkového poukazu, nebo telefonickým objednáním konkrétního termínu konkrétní služby projevuje klient svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

Objednávka služeb

Termín návštěvy

  • Termín návštěvy je nutné dohodnout a rezervovat předem telefonicky nebo emailem. Také je možné využit formuláře na webový stránce www.fyzioandbeauty.cz, po kterým vás bude centrum Fyzio and Beauty kontaktovat na vámi uvedením telefonním čísle nebo emailový adrese. V případě že vám telefon nezvedáme tak máme klienta, ale jakmile to bude možné ozveme se vám nazpět.
  • Dohodnutý termín je závazná objednávka. Provozovatel si na dohodnutý termín vyhrazuje příslušný čas, temperuje místnost a nachystá další potřeby pro výkon služby.
  • Každá rezervace je potvrzena ze strany provozovatele formou SMS či emailem – nepotvrzené rezervace a rezervace čekající na schválení nejsou platné.

Přeobjednání a absence klienta

Pokud se z vážných důvodů nemůžete v dohodnutém termínu dostavit, informujte o tom předem telefonicky, nejpozději však 24 hodin před zahájením konkrétní služby. Pozdější přeobjednání se považuje za absenci klienta, která bude opatřena finanční sankcí ve výši 100% z ceny za konkrétní službu.

Pozdní příchod

Dostaví-li se klient se zpožděním na dohodnutý termín, bude mu služba provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Účtována bude plná částka služby.

Odmítnutí služby ze strany provozovatele

Služby mohou být odmítnuty v těchto případech:

  •  klient se dostaví se zjevnými příznaky infekčních onemocnění,
  •  klient se dostaví v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek,
  •  klient se dostaví se zdravotními problémy medicínského charakteru,
  •  klient se dostaví v nevyhovujícím hygienickém stavu,
  •  klient se během objednávání termínu vyjadřuje nepřístojným způsobem.

Doprovod a přístupnost

Klienta může doprovázet jako návštěvník max. jedna dospělá osoba. Fyzioterapeutické centrum Fyzio and Beauty není zařízeno na přítomnost psů či jiných zvířat; nenaleznete zde dětský koutek.

Osobní věci a cennosti

Fyzioterapeutické centrum Fyzio and Beauty poskytuje standardní zákaznický bezpečnostní komfort. Provozovatel však za jakékoliv případné ztráty odložených věcí klienta neručí (cennosti proto hlaste po příchodu).

Informovaný souhlas klienta

Klient je před první návštěvě instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Pokud se rozhodne službu podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.

Ceník

Ceník je k nahlédnutí ve fyzioterapeutické centrum Fyzio and Beauty nebo na webových stránkách provozovatele. Platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech od pondělí do pátku. Platba za služby ve Fyzio and Beauty centru je možná jen v hotovosti (platební karty nepřijímáme).

Benefitní programy

Při platbě za služby ve Fyzio and Beauty centru je možné uplatnit benefitní programy Benefit, Benefit Plus nebo Pilulku, se kterýma má Fyzio and Beauty podepsanou smlouvu. Využití jednoho z benefitních programů nahlaste předem.

 Reklamace služeb

Při reklamaci poskytovaných služeb musí klient bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po klientovi.

 Dárkový poukaz – voucher

 Použití dárkového poukazu

Dárkový poukaz lze použít na úhradu zakoupené služby dle naší nabídky. U dárkového poukazu s uvedenou nominální hodnotou lze přesný druh a rozsah dohodnout při sjednávání termínu návštěvy, nebo před zahájením služeb. Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem služby.

Hodnota dárkového poukazu

Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.

Platnost dárkového poukazu
Dárkový poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula lhůta jeho použitelnosti.

Lhůta použitelnosti
Lhůta použitelnosti dárkového poukazu je uvedena na líci dárkového poukazu.
Závěrečná ustanovení

Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti
Vstupem do provozovny vyjadřuje klient souhlas se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny obsluhující obsluhy.

Platnost a účinnost
Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 16.02.2023